Politica de confidentialitate si prelucrare a datelor

Compania SC GRUMTECH SRL cu sediul in Piatra Neamt judet Neamt, Strada Orhei, Nr 8, V3., tel/fax 0233/223 483 , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J27/343/2001 , Cod Unic de Inregistrare 14143027,

Compania SC GRUMTECH SRL este operatorul siteului on-line www.grumtech.ro, inscris la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu Nr. 15414, declară că toate datele cu caracter personal, colectate prin intermediul site-ului www.grumtech.ro, sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei Consiliului 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) RGPD.

Grumtech.ro. respectă dreptul privind procesarea datelor cu caracter personal ale clienților, care accesează site-ul www.grumtech.ro, în conformitate cu legislația în domeniu.                               

 

Punctul 1. Ce categorii de date sunt prelucrate:

 

Grumtech.ro  colectează informații cu caracter personal, atunci când are loc:

a) Trimiterea unui mesaj prin formularul de contact. Temeiul juridic – Prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract cu persoana vizată și libera furnizare a serviciilor (articolul 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD);  

1. În cazul trimiterii unui mesaj, utilizatorul oferă următoarele date cu caracter personal:

a) numele - prenumele;

b) adresa de e-mail;

c) numărul de telefon;

2. Sunt colectate și prelucrate anumite informații suplimentare în timp ce clientul accesează site-ul web www.grumtech.ro, în special: adresa IP atribuită calculatorului folosit de client sau adresa IP externă a furnizorului de Internet, numele de domeniu, tipul de browser, timpul de acces și tipul sistem de operare. 

3. De la clienți pot fi colectate datele de navigare, inclusiv linkuri și cookie-uri, care au o legătură cu activitățile înterprinse în site-ul web www.grumtech.ro. De asemenea. pentru a stabili și a investiga revendicări, pot fi procesate date, cum ar fi: numele, prenumele, date privind utilizarea serviciilor și alte date necesare pentru a dovedi existența revindicării. Temeiul juridic – interesul legitim (articolul 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD). Datele sunt colectate pentru a facilita utilizarea serviciilor și de a îmbunătăți funcționarea acestor servicii. 

 

Punctul 2. Accesul și timpul de procesare a datelor cu caracter personal  

1. Datele cu caracter personal sunt transmise furnizorilor de servicii, din cadrul Grumtech.ro, în timp ce este accesată pagina web www.grumtech.ro. Informațiile sunt transmise în conformitate cu prevederile RGPD, doar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

2. Datele cu caracter personal sunt prelucrate, atunci când există un acord din partea clientului și este valabilă până când acordul este anulat și o perioadă de timp după anulare, în conformitate cu legea.

Totodată, stocarea datelor cu caracter personal este posibilă pentru realizarea anumitor statistici, cercetări și îmbunătățiri a serviciilor. 

3. În cazul publicarii unui anunt pe site-ul www.grumtech.ro, datele cu caracter personal pot fi transferate catre potentialii cumparatori. 

4. Datele de navigare sunt folosite pentru a oferi clienților o calitate mai bună de servicii, pentru analiza statistică a datelor și adaptarea site-ului la preferințele clienților, precum și administrarea site-ului. 

5. În cazul trimiterii unei cereri, Grumtech.ro furnizează date cu caracter personal organelor de stat autorizate, în special unităților organizatorice ale Procuraturii, Poliției, Președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Președintelui Oficiului Concurenței și Protecției Consumatorului sau Președintelui Oficiului Comunicațiilor Electronice. 

                          

Punctul 3. Utilizarea fișierelor cookie

Urmariti Politica Cookie pentru a citi cum folosim modulul cookie.

Site-ul Grumtech.ro poate conține link-uri către alte site-uri web. Important! Compania noastră nu este responsabilă pentru regulile de confidențialitate aplicabile acestora.

 

Punctul 4 Drepturile clientului

1. Dreptul de a retrage consimțământul. Temei juridic: art. 7 punct. 3 din RGPD. 

a) Clientul are dreptul de a retrage orice consimțământ dat de Grumtech.ro;
b) Retragerea consimțământului nu are consecințe negative asupra clientului, dar poate împiedica utilizarea în continuare a serviciilor sau funcționarea acestora. 

2. Dreptul la opoziție. Temei juridic: art. 21 din RGPD. 

a) În orice moment, clientul are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale, dacă Grumtech.ro folosește datele cu caracter personal în marketingul direct;

b) În cazul în care obiecția clientului se dovedește a fi justificată și Grumtech.ro nu va avea un temei juridic diferit pentru a procesa datele cu caracter personal, datele clientului vor fi eliminate din baza de date. 

3. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - temeiul juridic: art. 17 RGPD

a) clientul are dreptul de a solicita eliminarea tuturor sau a anumitor date cu caracter personal.

b) clientul are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în următoarele cazuri:

          a. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile care au fost colectate sau prelucrate;
          b. își retrage consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea datelor;

          c. se opune utilizării datelor sale în scopuri de marketing;

          d. datele cu caracter personal sunt procesate ilegal;
          e. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta obligația legală prevăzută de legislația Uniunii Europene sau de legislația unui stat membru la care se atribuie Grumtech.ro

c) Grumtech.ro în urma anumitor cereri de ștegere a datelor cu caracter personal sau de retragere a consimțământului, poate păstra anumite date cu caracter personal, doar atunci când prelucrarea este necesară pentru stabilirea, afirmarea sau apărarea revendicărilor, precum și pentru îndeplinirea unor obligații legale. Acest lucru se aplică în special datelor personale care includ: nume, prenume, adresa de e-mail. Datele sunt reținute în scopul soluționării plângerilor și revendicărilor legate de utilizarea siteului Grumtech.ro

4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - temeiul juridic: art. 18 RGPD. 

a) Clientul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal. Depunerea unei cereri, în așteptarea examinării sale, împiedică utilizarea anumitor funcții sau servicii, a căror utilizare implică prelucrarea datelor acoperite de cerere. Grumtech.ro nu va trimite clientului mesaje, inclusiv mesaje de marketing. 

b) Clientul are dreptul de a solicita o restricție privind utilizarea datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:

               a. contestă exactitatea datelor personale, Grumtech.ro limitează utilizarea acestora, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor (nu mai mult de 7 zile);
               b. atunci când prelucrarea datelor este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând restricționarea utilizării acestora;
                c. operatorul nu mai are nevoie de date personale în scopul prelucrării, dar persoana vizată  le solicită pentru a-și susține sau a apăra un drept.

5. Dreptul de acces la date - temeiul juridic: art. 15 RGPD.

 a) Clientul are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare, dacă prelucrează sau nu datele cu caracter personal, în caz afirmativ, clientul are dreptul:
                       a. să obțină acces la datele personale;
                       b. să dețină informații despre scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, perioada planificată de stocare și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
                       c. să ceară o copie a datelor cu caracter personal.              

6. Dreptul de rectificare a datelor - temeiul juridic: art. 16 RGPD.

         a) clientul are dreptul de a solicita administratorului să rectifice datele cu caracter personal incorecte. Având în vedere scopurile procesării, clientul are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, direcționând cererea la adresa de e-mail, în conformitate cu Punctul 7 din Politica de confidențialitate. 

7. Dreptul la transferul de date – temeiul juridic: art. 20  RGPD

a) Clientul are dreptul să primească datele sale personale pe care le-a furnizat operatorului și apoi să le trimită unui alt operator de date cu caracter personal la alegerea sa. Operatorul va trimite datele personale ale clientului sub forma unui fișier în format csv.

8. Când apare o situație similară drepturilor menționate anterior, Grumtech.ro este obligat să respecte cererea și să o soluționeze fără întârzieri (nu mai târziu de o lună de la primirea acesteia). În cazuri justificate, este posibilă prelungirea termenului cu două luni. Grumtech.ro în termen de o lună de la primirea cererii, va informa clientul despre prelungirea termenului și motivele întârzierii.

 9. Clientul poate trimite reclamații operatorului, solicitări și cereri privind prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor sale.

 10. Clientul are dreptul de a solicita de la Grumtech.ro să furnizeze copii ale clauzelor contractuale prin direcționarea anchetei în modulul indicat la Punctul 6 din Politica de confidențialitate. 

11. Clientul are dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în scopul încălcării drepturilor sale sau a altor drepturi acordate prin RGPD.

 

Punctul  5 Servicii adaptate la interesele și preferințele clientului (profilare) 

1. Profilare - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal. Profilarea implică utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumiți factori personali a persoanei fizice, în special pentru a analiza aspectele legate de acțiunii, situația sa economică, sănătatea, preferințele personale, locația și comportament. 

2. Datele personale ale clienților pot fi prelucrate în mod automat, cu toate acestea, nu produc efecte juridice și nu au un efect negativ asupra situației clienților. 

3. Profilarea datelor cu caracter personal de către Grumtech.ro se bazează pe prelucrarea datelor clientului într-un mod automat și manual, utilizându-le pentru a evalua anumite informații ale clienților, în special pentru a analiza sau a prognoza preferințele și interesele personale ale acestuia. 

4. Pentru a transmite clientului mesaje de marketing, Grumtech.ro utilizează propriile mecanisme de cookie-uri pentru a descărca informații despre activitatea clienților, care accesează site-ul Grumtech.ro. Detalii privind utilizarea cookie-urilor pot fi găsite la Punctul 3. Temeiul juridic - interes legitim (articolul 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD), constă în corelarea mesajelor de marketing cu preferințele și interesele clientului.

 

Punctul 6 Modificări ale politicii de confidențialitate 

1. Politica de confidențialitate poate fi modificată, clienții vor fi anunțati cu 7 zile înainte, despre anumite modificări. 

2. Întrebările legate de politica de confidențialitate sunt adresate: office@grumtech.ro

3. Ultima modificare: 13.09.2022